Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА „EUROPE DIRECT”

Информационните центрове Европа Директно в България са част от информационната мрежа Europe Direct, свързват ЕС и неговите граждани на местно ниво.

Задачата на тази мрежа от центрове е да доставя информация и съвет относно политиките на ЕС, активно да стимулира местния и регионален дебат за ЕС чрез организиране на разнообразни събития и информационни кампании, да помага на европейските институции да разпространяват информация на местно ниво и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

Безплатната телефонна линия за консултации от всяка точка на Европейски съюз е:
00800 6 7 8 9 10 11.

Европейски информационен център "Европа Директно - Хасково"

Европейски информационен център "Европа Директно - Хасково" е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се поддържа от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Европейският информационен център "Европа Директно - Хасково" започва своята работа на 01.06.2015 г. Приемната структура е Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково. Това е неправителствена организация, работеща в обществена полза и обединяваща представителите на бизнеса и НПО. Сдружението е регистрирано на 03.10.1997 г. в Хасковския окръжен съд. Разполага с офис и административен екип. Има изграден институционален капацитет и богат проектен опит в областта на гражданското образование, местното самоуправление и екологията.

Европейският информационен център "Европа Директно - Хасково" се подкрепя от партньорите по проекта:

• Регионален инспекторат по образование (РИО) – Хасково, който е областен административен офис на Министерството на образованието. В него работят 20 експерти. Инспекторатът създава среда за провеждане на националната образователна политика в областта на общото и професионалното обучение в училищата в Област Хасково. Координира, подпомага и контролира изпълнението на регионални, национални и международни образователни програми и проекти в училищата в региона.

• Сдружение „Надежда“ Хасково – неправителствена организация, работеща в областта на образованието, младежките дейности, интеркултурните дейности и развитие на гражданското общество. Има богат проектен опит, обучителен екип, младежки доброволчески център и екип специалисти – психолози, философи, учители, юристи и други. Сдружението работи от години в областта на гражданското образование.

• Сдружение „Местна инициативна група – Харманли“ е публично-частно партньорство, което е регистрирано на 30.04.2010 г. като сдружение в обществена полза. То изпълнява Стратегия за местно развитие, покриваща територията на община Харманли, и подпомага разработването и изпълнението на проекти на местни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, читалища и общината. Разполага с офис и техническо оборудване. В него работят трима експерти.

Основната цел на Европейският информационен център "Европа Директно - Хасково" е да подобри предоставянето на информация за всички области на дейност на Европейския съюз и неговите институции във всички общини и населени места на Област Хасково.

Центърът предлага всякакъв вид информация на граждани, фирми, неправителствени организации и институции, свързана с Европейския съюз, като им съдейства да намерят отговори на вълнуващите ги въпроси.

Задачите, по които работи "Европа Директно - Хасково", са:

Подкрепа на местната и регионална общественост и гражданите в стремежите да получат реален отговор за ползите от участието ни в ЕС чрез:

• предоставяне на информация,

• консултации,

• пряко включване в мероприятия,

• медийно представяне,

• презентационни материали

• информираност за бъдещото развитие на националната, регионалната и местна общност

Центърът предлага отговори както на общи, така и на конкретни въпроси. Ако липсва необходимата информация, експертите ще Ви насочат към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Вижте целия текст...

Европейски информационни центрове от мрежата Европа Директно в България

Европейски информационен център "Европа Директно - Хасково"

ел. поща: europedirect_haskovo@abv.bg

интернет страница: www.eudirect-haskovo.eu

фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Европа-Директно-Хасково/

туитър:https://twitter.com/EuropeDirect_hs


Oфис: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 1, Бизнес център, ст.217 и 218

телефони за контакт: (+35938) 585960.

Лица за контакт: Красимира Дамянова – +359 88 5815 085
+359 88 5266 444
Камелия Димитрова – +359 88 8805 389
Иванка Душкова – +359 88 8653 146
и Дамян Стайков – +359 88 9462 665

Работно време: всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 ч.


Европейски информационен център "Европа Директно - Благоевград"

адрес: ул. „Тодор Александров” 23, ет.6, офис 64, Благоевград, 2700

тел.:+359 73 885017
факс:+359 73 885018
e-mail:eu.direct_bl@abv.bg
website:http://www.europedirect.cci-bl.org/
facebook:http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/eudirect.blagoevgrad

Лице за контакт: Красимира Хаджикосева

Приемна структура: Търговско-промишлена палата-Благоевград


Европейски информационен център "Европа Директно - Бургас"

адрес: ул. "Любен Каравелов" 12Б, Бургас, 8000

тел.:+359 56 810072
+359 56 812007
e-mail:eudirect_burgas@abv.bg
website:http://www.bschamber.com/europe-direct

Лица за контакт: Радко Дренчев и Боряна Желева

Приемна структура: Бургаска търговско-промишлена палата


Европейски информационен център "Европа Директно - Варна"

адрес: бул. "Приморски" 135, Варна, 9002

GSM:+359 87 9380437
e-mail:eudirectvarna@vcci.bg
website:http://www.vcci.bg/eudirect

Лице за контакт: Иван Табаков

Приемна структура: Варненска търговско-индустриална камара


Европейски информационен център "Европа Директно - Велико Търново"

адрес: бул.„България” 24, Велико Търново, 5000

тел.:+359 62 605060
факс:+359 62 630048
e-mail:europedirectvt@europeinfocentre.bg
website:http://www.europeinfocentre.bg/europedirect.php
facebook:www.facebook.com/europeinfocentrevt

Лице за контакт: Теодора Калейнска

Приемна структура: Европейски Информационен център – Велико Търново


Европейски информационен център "Европа Директно - Видин"

адрес: ул. "Генерал Скобелев" 6, Видин, 3700

тел.:+359 94 923030
e-mail:europedirect.vd@gmail.com
website:http://www.europedirect-vidin.eu/

Лица за контакт: Андриан Александров и Диана Тюркеджиева

Приемна структура: Фондация за регионално развитие


Европейски информационен център "Европа Директно - Враца"

адрес: ул. "Христо Ботев" 24, П.К. 267, Враца, 3000

тел.:+359 92 660271
+359 92 660273
факс:+359 92 626308
e-mail:eudirect-vratsa@online.bg
website:http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php
facebook:https://www.facebook.com/europedirect.vratsa

Лице за контакт: Мария Панайотова

Приемна структура: Търговско-промишлена палата - Враца


Европейски информационен център "Европа Директно - Габрово"

адрес: ул."Боянска" 30, Габрово, 5300

тел.:+359 66 803 142
факс:+359 66 804 183
e-mail:europedirect@chamber-gabrovo.com
website:http://europedirect-gabrovo.info

Лице за контакт: Галина Михнева

Приемна структура: Габровска търговско-промишлена палата


Европейски информационен център "Европа Директно - Кюстендил"

адрес: ул. "Отец Паисий" 11, читалища "Братство", Кюстендил, 2500

тел.:+359 78 526395
e-mail:centre@europedirect-kn.info
website:http://www.europedirect-kn.info/
facebook:https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Kyustendil/274585762642331?fref=ts

Лице за контакт: Иван Андонов

Приемна структура: Читалище "Братство 1869" - Кюстендил


Европейски информационен център "Европа Директно - Плевен"

адрес: пл. "Възраждане" 1,Плевенска Областна Администрация,ет.3,офиси 311, 314, 315, Плевен, 5800

тел.:+359 64 805408
e-mail:europedirect.pl@gmail.com
website:http://europedirect-pleven.eu
facebook:https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100005104000729&fref=ts

Лице за контакт: Даниела Димитрова

Приемна структура: Сдружение "Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА"


Европейски информационен център "Европа Директно - Пловдив"

адрес: ул."Константин Фотинов" 15, Пловдив, 4000

тел.:+359 32 628374
GSM:+359 88 2284551
e-mail:eudirect.plovdiv@centerbg.org
eudirect.plovdiv@gmail.com
website:http://www.eudirect-plovdiv.centerbg.org
facebook:http://www.facebook.com/europedirect.plovdiv
twitter:https://twitter.com/EUDirectPlovdiv
blog:http://eudirectplovdiv.blogspot.com/

Лице за контакт: Красимир Лойков

Приемна структура: Център "Образование за демокрация"


Европейски информационен център "Европа Директно - Русе"

адрес: ул. "Александровска" 26, Роял Сити Център Русе, Русе, 7000

тел.:+359 82 507875
e-mail:direct_ruse@europe.bg
website:http://www.ruse-direct.eu/
facebook:http://www.facebook.com/EuropeDirectRuse
https://www.facebook.com/EuropeDirect.IC.Ruse
twitter:https://twitter.com/europedirectrus

Лице за контакт: Ирина Йорданова

Приемна структура: Фондация "Европейски институт"


Европейски информационен център "Европа Директно - Сливен"

адрес: ул. „Славянска” 3, ет.4, Сливен, 8800

тел.:+359 44 622141
факс:+359 44 622141
e-mail:europedirectsliven@gmail.com
website:http://www.europedirect-sliven.eu/
facebook:http://www.facebook.com/europe.directsliven?ref=tn_tnmn

Лице за контакт: Стоян Марков

Приемна структура: Фондация "Европейски младежки инициативи"


Европейски информационен център "Европа Директно - Смолян"

адрес: ул. "България" 14, Смолян, 4700

тел.:+359 301 81433
факс:+359 301 81433
e-mail:europedirect_smolyan@mail.bg
website:http://www.horizonti.eu/europe-direct/

Лице за контакт: Надежда Митева

Приемна структура: Сдружение „Нови Хоризонти” – Смолян


Европейски информационен център "Европа Директно - София"

адрес: ул."Г.С.Раковски" 101, ап.1, София, 1000

тел.:+359 2 4719818
факс:+359 2 9886411
e-mail:direct@europe.bg
website:http://direct.europe.bg

Лица за контакт: Борислав Мавров и Виктория Баръмова

Приемна структура: Фондация "Европейски институт"


Европейски информационен център "Европа Директно - Стара Загора"

адрес: ул. "Ген. Столетов" 127, Стара Загора, 6000

адрес: бул. "Розова долина" 6, 6100 Казанлък

тел.:+359 42 605007
+359 42 638075
+359 431 98260
факс:+359 42 638075
e-mail:europedirect@szeda.eu
website:http://www.europedirect.szeda.eu/
facebook:https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

Лице за контакт: Румяна Грозева

Приемна структура: Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора


Европейски информационен център "Европа Директно - Шумен"

адрес: ул. „Цар Освободител” 130, Шумен, 9700

тел.:+359 54 800126
+359
факс:+359 54 800629
e-mail:europedirect.sh@gmail.com
europedirect@abcshumen.org
website:http://www.europedirect-shumen.com/
facebook:https://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D

Лице за контакт: Росица Василева

Приемна структура: СНЦ Агро-Бизнес център/Бизнес инкубатор–Шумен


Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:358
За седмицата:295355
За месеца:11391230
Общо:35557
Вашият IP: 54.81.238.157